Trang chủ  >  Tin giáo dục

Dịch vụ hành chính công ở Thanh Khê: 97,51% người dân hài lòng
Thứ ba, 23/10/2007 | 11:11

Sau một tháng triển khai lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân với việc tổ chức, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên địa bàn, Quận Thanh Khê vừa đưa ra kết quả khảo sát.

Cuộc khảo sát tập trung vào 4 bốn lĩnh vực gồm  cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất và cấp hộ khẩu. Thời gian được lấy ý kiến đánh giá là từ  ngày 01/6/2006 đến 01/6/2007 với 10% ý kiến được khảo sát trên tổng số 6108 hồ sơ đã giải quyết. Kết quả, có 2,49% ý kiến chưa hài lòng,  83,60% ý kiến hài lòng và 13.91% ý kiến rất hài lòng. Đây là mức hài lòng khá  cao thể hiện sự quyết tâm trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng giải quyết hồ  sơ, công việc của dân tại các cơ quan, bộ phận chuyên môn trực thuộc UBND quận Thanh Khê.

Tuy nhiên, trên từng lĩnh vực, từng vấn đề cụ  thể, kết quả trưng cầu ý kiến cũng cho thấy cần tiếp tục cải cách hơn nữa trong  việc giải quyết thủ tục hành chính cho dân. Chẳng hạn, có 16,4% ý kiến cho rằng  thái độ của cán bộ, công chức còn ở mức bình thường và chưa tốt. Trên lĩnh vực  đất đai có 4,81% ý kiến chưa hài lòng với việc giải quyết công việc của  dân.

Thời gian tới, các Sở Giao thông Công chính, Tư  pháp và Kế hoạch & Đầu tư sẽ tiếp tục triển khai trưng cầu ý kiến người dân  đối với việc cung ứng dịch vụ công của mình. Hiện Sở Nội vụ cũng đã triển khai  trưng cầu ý kiến đánh giá đối với cơ chế “một cửa” ở các cơ quan hành chính nhà  nước trên địa bàn thành phố.

Sapco
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Số người online : 11

Số lượt truy cập : 5348697